Lijst van actief beleid

Naam Type Toestemming van de gebruiker
Privacyverklaring Privacybeleid Alle gebruikers

Samenvatting


Volledig beleid

Contactgegevens

https://academy.sanday.com/

Winthontlaan 6
3526 KV Utrecht
T: 030 601 66 20

R. van den Brink is de Functionaris Gegevensbescherming van Sanday Academy, waar deze leeromgeving deel van uit maakt, en te bereiken via fg@promedico.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Registreren – account leeromgeving

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • plaats
 • rol (apotheek, huisarts, apotheekhoudende huisarts)
 • naam organisatie (optioneel)
 • telefoonnummer (optioneel)

Gebruik van persoonsgegevens

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • rol (apotheek, huisarts, apotheekhoudende huisarts)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@promedico.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Sanday Academy verwerkt verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het verlenen van toegang tot en het gebruik van onze leeromgeving; 
 • Het geven van educatie in de vorm van blended learning; 
 • Het verstrekken van digitale informatie aan de cursist; ▪ Informatie over voltooiing van de aangeboden cursussen; 
 • Toetsing met als doel verbetering van de leeromgeving en vorm van educatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sanday Academy neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sanday) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sanday Academy bewaart je persoonsgegevens tot 12 maanden na laatste activiteit van het account. Daarna wordt het account en alle gegevens verwijderd.

Gedurende deze periode heb je toegang tot de leeromgeving om de nodige vaardigheden eigen te maken en tevens als naslagwerk te kunnen gebruiken. Een gebruiker kan eventueel eerder een verzoek tot verwijdering insturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sanday Academy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze site maakt alleen gebruik van functionele cookies waar geen expliciete toestemming voor is vereist van de bezoeker. Deze cookies worden hieronder beschreven.

Sanday Academy

De essentiële functionele cookie is de 'session cookie', meestal heet die MoodleSession. Je moet deze cookie in je browser toestaan om continuïteit en het behouden van je login van pagina naar pagina te garanderen. Als je uitlogt of de browser afsluit dan wordt deze cookie verwijderd (in je browser en op de server).

Er is geen connectie met Moodle of het Moodle LMS platform op moodle.com.

Een gebruiker waarvan een account handmatig is aangemaakt, kan niet zelf zijn username aanpassen. Dit kan alleen door de sitebeheerder gebeuren. Als de gebruiker zelf een account aanmaakt, kan dit wel.

Als je ervoor kiest om je usernaam op te slaan wordt een extra cookie aangemaakt (MOODLEID).

Deze cookie zorgt ervoor dat wanneer je terugkomt op deze site het veld met de gebruikersnaam reeds ingevuld op de inlogpagina staat. Het is veilig om deze cookie te weigeren - je zult dan bij de inlog elke keer je gebruikersnaam opnieuw moeten intypen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt zo’n verzoek sturen naar fg@promedico.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Sanday Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap